fbpx

Termeni și condiții de utilizare

you.com.ro/doneaza

Platforma you.com.ro/doneaza a fost dezvoltată de către Asociaţia Varyafin, prin intermediul soluției NETOPIA care vine ca un plug-in ușor de integrat și operat.

Termenii şi condiţiile descriu modul de utilizare al platformei you.com.ro/doneaza, cum este aceasta utilă pentru donatori, suporteri şi organizațiile partenere şi ce solicităm cu respect celor care o utilizează.

Punctele cheie referitoare la funcționarea platformei cuprinse în acest document sunt:

  • Donatii online Platforma you.com.ro/doneaza înlesnește colectarea de donații online în numele organizațiilor partenere, folosind procesatorii de plăți prin card cu care acestea au deja contract. Întrucât platforma folosește procesatorul de plăți al organizatiei, pentru orice problemă legată de plăți (confirmare, returnare) trebuie să luați direct legatura cu organizația pentru care ați donat. Pe fiecare pagina a organizației găsiți în partea de sus un link de contact ce conține datele organizației.
  • Protectia datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Informații detaliate despre politica noastră de securitate și drepturile dumneavoastră în ce privește prelucrarea de date cu caracter personal sunt disponibile la punctul VII.
  • Dacă vreți să creați o pagină de fundraising pe site, în acest moment trebuie să luați legatura cu una dintre cauzele beneficiare de pe platforma. Doar acestea au dreptul de a crea noi pagini de fundraising pe site.

Cadru general. Drepturi de proprietate

Platforma you.com.ro/doneaza şi toate serviciile aferente acesteia sunt deţinute şi administrate de către Asociația Varyafin. Aceşti termeni şi condiţii definesc modul în care puteţi folosi această platformă şi serviciile aferente. Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest document. Dacă nu doriţi să vă supuneţi acestor termeni şi condiţii trebuie să vă asumaţi faptul că nu veţi putea accesa site-ul you.com.ro/doneaza şi nici nu puteţi utiliza platforma you.com.ro/doneaza şi serviciile aferente acesteia.

Aceşti termeni şi condiţii pot suferi modificări pe parcursul perioadei de funcţionare a platformei, în funcţie de schimbările intervenite în funcţionarea acesteia, în ceea ce priveşte legislaţia aplicabilă sau din orice altă cauză considerată de către noi ca fiind generatoare de modificări. Rămâne în responsabilitatea dumneavoastră să accesaţi şi să verificaţi acest document în momentul în care accesaţi platforma online. Ultima versiune a acestui document va defini modul de utilizarea a platformei de la data publicării până la următoarea modificare.

Întregul conţinut al platformei este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (în continuare, Legea Dreptului de Autor), toate drepturile fiind rezervate.

Organizații nonguvernamentale, cauze și proiecte prezentate pe portal

Folosind platforma you.com.ro/doneaza şi serviciile conexe veţi putea dona sau face fundraising pentru una sau mai multe din organizaţiile şi cauzele partenere. Fiecare organizaţie parteneră are încheiat un Acord de parteneriat cu Asociația Varyafin prin care se definesc termenii şi condiţiile în care platforma you.com.ro/doneaza ajută organizaţia în eforturile acesteia de strângere de fonduri.

Răspunderea pentru acurateţea informaţiilor despre organizaţie, proiecte şi pagini de supporters aparţine organizaţiei partenere. Ea trebuie să deţină toate aprobările şi autorizaţiile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea conform legislaţie în vigoare, precum şi acordul supporterilor și donatorilor prelucrarea datelor cu caracter personal și a informaţiior despre acestia transmise spre publicare pe platforma you.com.ro/doneaza.

Donații online

Donaţiile primite prin intermediul platformei you.com.ro/doneaza şi al serviciilor conexe se fac în sistem de plată on-line cu cardul, prin intermediul procesatorului de plăţi care a încheiat un contract în acest sens cu organizaţia parteneră. Plăţile sunt securizate, conform protocoalelor internaţionale de securitate şi confidenţialitate a datelor. Procesarea datelor de card se face pe o pagină securizată a procesatorului de plăţi. Termenii şi condiţiile utilizării sistemului respectiv de procesare a plăţilor se regăsesc pe respectivul site. Asociația Varyafin nu îşi asumă responsabilitatea pentru tranzacţiile efectuate prin procesatorul de plată al organizaţiilor partenere. Donaţiile fac obiectul unui contract separat încheiat între organizaţii şi procesatorul de plată.

Utilizarea donațiilor

Asociația Varyafin va face o selecţie preliminară a organizaţiilor şi va permite înscrierea pe you.com.ro/doneaza doar a acelor organizaţii care respectă condiţiile minimale impuse de către noi.

Asociația Varyafin nu poate fi făcută responsabilă pentru modalitatea în care organizaţiile aleg să cheltuiască banii donaţi prin you.com.ro/doneaza și serviciile conexe.

Asociația Varyafin poate dispune scoaterea unei organizații din proiect, în cazul identificării de către noi sau semnalării de catre donatori sau suporteri si a unor abuzuri în acest sens.

După efecturarea unei donaţii, orice cerere de rambursare a ei va fi adresată doar organizaţiei beneficiare şi este strict legată de relaţia dintre organizaţie şi donator. you.com.ro/doneaza nu poate opera nici o rambursare de donaţii, având în vedere faptul că acestea vor fi direcţionate direct către organizaţiile beneficiare.

Susţinerea platformei de către donatori

În formularul de donaţie, puteţi susţine opţional platforma you.com.ro/doneaza prin redirecţionarea unei sume din donaţia făcută. Suma este cuprinsă intră 0 şi 5% din suma donată şi poate fi selectată de către donator.

Donaţiile primite vor fi folosite de către Asociația Varyafin pentru întreţinerea şi dezvoltarea platformei, precum şi pentru activităţi conexe menite a dezvolta cultura de fundraising din România, activităţi precum, dar nelimitându-se la:

  • organizarea de seminarii şi conferinţe alocate fundraisingului;
  • organizarea de cursuri pentru organizaţii;
  • realizarea de campanii de promovare a spiritului civic prin asumarea rolului de supporters.

Folosirea de cărţi de debit sau credit fără permisiune

Când o donaţie este făcută prin platforma you.com.ro/doneaza şi serviciile conexe, aceasta generează o tranzacţie pe cardul dumneavoastră care este finală şi nedisputabilă, în afară situaţie în care este demonstrată folosirea fără acord a unei cărţi de debit sau credit de către o altă persoană decât posesorul de drept. În acest caz, în care a fost folosită fără autorizare cartea dumneavoastră de credit sau debit, ori dacă aceasta a fost furată sau pierdută, trebuie să notificaţi banca dumneavoastră emitentă şi să urmaţi procedura acesteia pentru acest scenariu.

Link-uri

Platforma you.com.ro/doneaza şi serviciile conexe vor conţine link-uri către site-urile organizaţiilor partenere, ale proiectelor acestora, precum şi alte link-uri pe care acestea din urmă le consideră relevante în descrierea proiectelor şi a altor elemente din pagina aflate în administrarea acestora.

Includerea de link-uri către alte site-uri nu implică susţinerea de către Asociația Varyafin a conţinutului şi a opiniilor prezente pe respectivele site-uri.

Modificarea platformei

Asociația Varyafin face eforturi continue pentru a face posibilă folosirea fără întreruperi a platformei, dar îşi rezervă dreptul de a modifica, suspendă sau întrerupe orice modul din platforma you.com.ro/doneaza şi a serviciilor conexe fără preaviz sau anunţare prealabilă în cazul în care acest lucru este considerat necesar, fără a fi obligată să furnizeze vreo motivare pentru acest fapt şi fără a da naştere prin aceasta la posibilitatea de a datora despăgubiri către vreo organizaţie, donator sau orice parte care dovedeşte sau nu un interes pentru eventualele pagube, neplăceri sau beneficii nerealizate cauzate de nefuncţionarea platformei. În afara cazurilor în care se menţionează expres în alt sens, toate noile funcţionalităţi introduse în platformă you.com.ro/doneaza şi serviciile conexe se vor desfăşura sub aceiaşi termeni şi condiţii din prezentul document.

Încălcarea termenilor și condițiilor

În cazul în care dumnevoastră încălcaţi oricare din termeni şi condiţiile din prezentul document, Asociația Varyafin îşi rezervă dreptul de a suspenda temporar sau permanent, fără nici o notificare prealabilă, accesul dumneavoastră la unul sau la toate modulele asociate cu platforma you.com.ro/doneaza şi serviciile conexe.

Renunțarea la servicii

Puteţi în orice moment să renunţaţi la a folosi platforma you.com.ro/doneaza şi serviciile conexe. Aceşti termeni şi condiţiile aferente vor continua să se aplice pentru toate utilizările platformei anterioare renunțării la servicii.

Legislaţie aplicabilă şi reglementări

Accesul utilizatorilor şi folosirea de către aceştia a platformei you.com.ro/doneaza şi a serviciilor conexe sunt guvernate de legislaţia română în vigoare.

Orice plângere sau litigiu determinate sau legate de utilizarea/funcţionarea acestei platforme, a conţinutului său a materialelor prezentate vor fi guvernate de asemenea de legislaţia română în vigoare şi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de pe teritoriul României, în cazul în care rezolvarea acestora nu este posibilă pe cale amiabilă.

Contact

Pentru orice informaţie legată de funcţionarea platformei you.com.ro/doneaza şi a serviciilor conexe, precum şi pentru orice sesizări, reclamaţii, solicitări pe care le puteţi avea în legătură cu aceasta, ne puteţi contacta la adresa de email info@you.com.ro/doneaza, sau la adresa postală Asociația Varyafin,cu sediul și adresa de corespondență în Municipiul București, Aleea Câmpul Moșilor nr.5, etaj 2, sector 2, cod poștal 021202, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Tribunalul București sub nr. 115/04.12.2018, CIF 40303712, tel.0745308170, e-mail you.com.ro@hmail.com, website www.varyafin.org, având cont IBAN: RO97 PIRB 4259 7826 2100 2000 – First Bank, Sucursala Dr. Felix deschis la Banca First Bank,  reprezentată legal prin dl.Tudose Alexandru-Ion, având funcția de Director în calitate de Reprezentant Legal.

[___] Prin bifarea căsuţei, declar că am citit şi înţeles menţiunile de mai sus şi că sunt de acord să respect termenii şi condiţiile aferente utilizării platformei galatom.ro şi serviciilor conexe acesteia.

 

 

Cum va putem ajuta ?